Deprecated: Non-static method iwp_validation::FilterFilename() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.language.php on line 206

Deprecated: Non-static method iwp_validation::FilterFilename() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.language.php on line 211

Deprecated: Non-static method iwp_validation::FilterFilename() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.language.php on line 227

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379
2015-2016 ՈՒՍՏԱՐՎԱ I ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԺՆԻ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ Գ Ր Ա Ֆ Ի Կ

2015-2016 ՈՒՍՏԱՐՎԱ I ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԺՆԻ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ Գ Ր Ա Ֆ Ի Կ

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  I  ԿՈՒՐՍ

Առարկա

Ամսաթիվ

  1.  

Իրավապահպան մարմինները ՀՀ-ում

07.04.2016թ.

 

 ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  II  ԿՈՒՐՍ

Առարկա

Ամսաթիվ

1. 

Հայաստանի պետ. և իրավ. պատմ.

04.04.2016թ.

2. 

Փիլիսոփայության հիմունքներ

05.04.2016թ.

3. 

Լրացուցիչ լեզվ. դասընթաց

(անգլերեն լեզու-3 կամ ռուսաց լեզու-3)

06.04.2016թ.

4. 

ՀՀ սահմանադրական իրավունք

07.04.2016թ.

 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  III  ԿՈՒՐՍ

Առարկա

Ամսաթիվ

1. 

Քաղաքացիական իրավունք -2

04.04.2016թ.

2. 

Ֆինանսական իրավունք

05.04.2016թ.

3. 

Հողային իրավունք

06.04.2016թ.

4. 

Քրեական իրավունք -2

07.04.2016թ.

 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  IV ԿՈՒՐՍ

Առարկա

Ամսաթիվ

1. 

Կուրս. աշխ. /Քր. իր. կամ Քաղ. իր./

07.04.2016թ.

2. 

Արտ. երկրների սահմանադր. իրավ.

04.04.2016թ.

3. 

Միջազգային իրավունք

05.04.2016թ.

 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  V  ԿՈՒՐՍ

Առարկա

Ամսաթիվ

  1.  

Շրջակա միջավայրի իրավունք

07.04.2016թ.

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  I  ԿՈՒՐՍ 

Առարկա

Ամսաթիվ

  1.  

Բարձրագույն մաթեմատիկա - 1

07.04.2016թ.

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  II  ԿՈՒՐՍ

Առարկա

Ամսաթիվ

1. 

Տնտեսագիտության տեսություն - 2

04.04.2016թ.

2. 

Մենեջմենթի հիմունքներ

05.04.2016թ.

3. 

Լրացուցիչ լեզվ. դասընթաց

(անգլերեն լեզու - 3 կամ ռուսաց լեզու-3)

06.04.2016թ.

4. 

Փիլիսոփայության հիմունքներ

07.04.2016թ.

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  III ԿՈՒՐՍ

Առարկա

Ամսաթիվ

1. 

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում

04.04.2016թ.

2. 

Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն

05.04.2016թ.

3. 

Վիճակագրություն

06.04.2016թ.

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ IV ԿՈՒՐՍ

Առարկա

Ամսաթիվ

1. 

Ձեռնարկության էկոնոմիկա

05.04.2016թ.

2. 

Մակրոտնտեսագիտություն

06.04.2016թ.

3. 

Հաշվապահական հաշվառում

07.04.2016թ.

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ V ԿՈՒՐՍ

Առարկա

Ամսաթիվ

1. 

Ֆինանսներ - 2

04.04.2016թ.

2. 

Տնտեսության պետական կարգավորում

05.04.2016թ.

3. 

Մենեջմենթ

06.04.2016թ.

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ  II  ԿՈՒՐՍ

Առարկա

Ամսաթիվ

1. 

Փիլիսոփայության հիմունքներ

05.04.2016թ.

2. 

Տարրական կրթության մանկավարժու­թյուն

06.04.2016թ.

3. 

Մայրենի լեզու - 2

07.04.2016թ.

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ  III  ԿՈՒՐՍ

Առարկա

Ամսաթիվ

1. 

Կուրսային աշխատանք (հայոց լեզու կամ մաթեմատիկա)

07.04.2016թ.

2. 

Մանկական գրակ. և գրականագիտու­թյան հիմունքներ - 2

04.04.2016թ.

3. 

Կերպարվեստ և տարր. դպրոցում կերպարվեստի ուսուցման մեթոդիկա - 3

05.04.2016թ.

4. 

Մայրենի լեզու - 4

06.04.2016թ.

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ IV ԿՈՒՐՍ

Առարկա

Ամսաթիվ

1. 

‹‹Ես և շրջակա աշխարհը›› ինտեգրված դասընթացի ուսուցման մեթոդիկա - 2

05.04.2016թ.

2. 

Մայրենի լեզու - 6

06.04.2016թ.

3. 

Տեխնոլոգիա և տարր. դպրոցում տեխնոլոգիայի ուսուցման մեթոդիկա - 3

07.04.2016թ.

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ V ԿՈՒՐՍ

Առարկա

Ամսաթիվ

1. 

Մայրենի լեզու - 8

06.04.2016թ.

2. 

‹‹Ես և շրջակա աշխարհը›› ինտեգրված դասընթացի ուսուցման մեթոդիկա - 4

07.04.2016թ.

 

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ II  ԿՈՒՐՍ

Առարկա

Ամսաթիվ

1.   

Փիլիսոփայություն

05.04.2016թ.

2.   

Անգլերեն լեզու -3

06.04.2016թ.

3.   

Արտասահմանյան գրակ. - 1

07.04.2016թ.

 

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ IV ԿՈՒՐՍ

Առարկա

Ամսաթիվ

1. 

Կուրս աշխ. - 2 (արտասահ. գրակ.)

04.04.2016թ.

2. 

Արտասահմանյան գրականություն - 5

05.04.2016թ.

3. 

Անգլերեն լեզու - 7

06.04.2016թ.

4. 

Տեսական քերականություն

07.04.2016թ.